Het ondernemingsrecht  heeft betrekking op rechtspersonen en dan met name op commerciële bedrijven.

Het onderdeel vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten vennootschap (B.V.) en de naamloze vennootschap (N.V.). Het onderdeel rechtspersonenrecht is ruimer en gaat over alle rechtspersonen, dus ook de stichting, vereniging,  coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Maar ook de maatschap, de vennootschap onder firma (V.O.F.) en de commanditaire vennootschap (C.V.) vallen hieronder hoewel zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

Onze advocaten hebben grote ervaring met adviseren en procederen inzake ondernemingsgeschillen. U moet daarbij denken aan geschillen tussen aandeelhouders onderling, geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur van een vennootschap. Maar ook aan geschillen tussen vennoten in een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.

Andere geschillen op ondernemingsrecht gebied betreffen aandelenkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten,  vennootschapsovereenkomsten, de gedwongen uitkoop of uitstoot van een medeaandeelhouder, de ontbinding van een V.O.F., C.V. of maatschap en het ontslag en de aansprakelijkheid van een statutair directeur.

Meer weten?

Wij kunnen op deze pagina uiteraard alleen algemene informatie geven.

Onze gespecialiseerde advocaten geven u deskundig en op maat gesneden advies. Bel of mail ons voor een afspraak. Wij helpen u graag.

 

Geïnteresseerd geraakt?
Neem contact op
Cliënten over Lassche Advocaten

Beoordelingen zijn door echte cliënten geschreven na het afnemen van een dienst van Lassche Advocaten.

0

“Ons bedrijf had een lastig probleem met een werknemer. Dit is goed en professioneel opgelost door de arbeidsrechtspecialist bij Lassche. Ik heb de contacten als prettig en deskundig ervaren.”

Ronald Hendriks

“Wij hebben regelmatig openstaande facturen. Incasso’s worden dan bij Lassche ondergebracht. Deze worden meestal snel geïncasseerd. De medewerkers zijn makkelijk benaderbaar en bereikbaar, zowel telefonisch als per mail.”

Peter de Ruiter

“Onze organisatie maakt al jaren gebruik van Lassche Advocaten. Vragen over huurrecht en procedures bij de rechter worden altijd goed opgepakt. Dat geeft rust en vertrouwen.”

Anna Vermeulen
Vorige / Volgende