Het primaire doel van het civiele aansprakelijkheidsrecht is het bewerkstelligen van herstel of compensatie van geleden schade.

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid.

Er is contractuele aansprakelijkheid. Dat is aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-nakomen van een overeenkomst tussen civiele partijen.

Er is ook wettelijke aansprakelijkheid. Dat is aansprakelijkheid die volgt uit feitelijke handelingen en “blote” rechtsfeiten. Bijvoorbeeld aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, schuld- en risicoaansprakelijkheid voor eigen feitelijke handelingen, risico- of kwalitatieve aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedragingen van andere personen (zoals een werknemer of een kind), aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en dieren, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor motorrijtuigen.

Aansprakelijkheidsrecht is gecompliceerd en is veelal in rechterlijke uitspraken vastgelegd en ontwikkeld. Voor een zorgvuldige beoordeling en advisering is dan ook vaak specifieke juridische kennis nodig.

Aangezien ons kantoor zich met name op ondernemers richt, beschikken wij over die deskundigheid met betrekking tot aansprakelijkheden waarmee u als zelfstandig ondernemer, (statutair) bestuurder of werkgever te maken kunt krijgen. Daarbij moet u denken aan aansprakelijkheid van feitelijke of statutaire bestuurders en aansprakelijkheid van commissarissen, al dan niet bij faillissementen.

Procesrecht

Het Burgerlijk Procesrecht geeft de regels voor het procederen bij de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad, alsmede regels voor internationaal privaatrecht en arbitrage. Dit wetboek geeft ook regels voor het tenuitvoerleggen van een vonnis of arrest.

Ook het bewijs wordt in het burgerlijk procesrecht geregeld. De hoofdregel voor het bewijs in het civiele recht is dat de partij, die zich op een bepaald rechtsgevolg beroept, de feiten die voor het intreden van dit rechtsgevolg vereist zijn, moet bewijzen als deze door de andere partij gemotiveerd worden betwist.

Lassche advocaten beschikt over gespecialiseerde procesrecht advocaten die u van dienst kunnen zijn bij verzoekschriften, dagvaardingen, conservatoir beslag of kort geding, getuigenverhoor of hoger beroep.

Een oud gezegde luidt: “Wie procedeert om een koe legt er een op toe.” Met andere woorden: procederen is kostbaar.

Lassche advocaten zal altijd proberen een kostbare en tijdrovende procedure bij de rechter te voorkomen. Als het mogelijk is proberen wij de zaak in der minne voor u op te lossen.

Door onze grote proceservaring kunnen we goed inschatten wat de uitkomst van een procedure bij de rechter zal zijn. En als een procedure onvermijdelijk is, dan zetten wij de juiste middelen in om zo snel mogelijk het maximale resultaat voor u te bereiken tegen zo weinig mogelijk kosten.

Meer weten?

Wij kunnen op deze pagina uiteraard alleen algemene informatie geven.

Onze gespecialiseerde advocaten geven u deskundig en op maat gesneden advies. Bel of mail ons voor een afspraak. Wij helpen u graag.

Mandanten über Lassche Advocaten

Rezensionen wurden von echten Mandanten geschrieben, nachdem sie eine Dienstleistung von Lassche Advocaten in Anspruch genommen haben.

0

“Gerade für Deutsche ist es schwierig sich mit den niederländischen Regelungen vertraut zu machen.

Lassche Advocaten hat unsere Firma gut beraten rund um das Thema Arbeitsrecht und erfolgreich unterstützt. Ich habe die Kanzlei als ehrlich und zuverlässig kennen gelernt. Kann mit guten Gewissen eine Empfehlung aussprechen.”

Kurt Schröder

“Wir hatten einen sehr netten Kontakt aufgrund einer in den Niederlanden anhängigen Vollstreckungssache, der uns sehr weitergeholfen hat. Gute und freundliche Beratung, sowohl schriftlich wie auch am Telefon in deutscher Sprache. Ich wurde immer über den Stand der Sache informiert. Mit Lassche Advocaten hat unsere Kanzlei einen guten Partner gefunden.”

Dieter Graf

“Unsere Bank arbeitet seit 2009 sehr gerne mit der Kanzlei Lassche zusammen, meistens in außergerichtlichen Forderungsangelegenheiten. Die Kommunikation ist sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem Service.”

Heinz Dietrich
Vorige / Volgende