Tarieven

Dienst Procedures & Advies.

Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden van de advocaten van Lassche Advocaten in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende basisuurtarief en een factor. Bij het bepalen van de factor wordt rekening gehouden met de ervaring en het specialisme van de advocaat die de opdracht uitvoert, met het financiële belang van de zaak en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

De volgende factoren worden toegepast:

Belang van de zaak

tot€70.000factor 1
€70.000 tot€140.000factor 1,5
€140.000 tot€340.000factor 2
meer dan€340.000factor 2,5

 

Bijzondere factoren

Specialistische kennisfactor 1,5
Vereiste of geëiste spoedfactor 1,5

 

Het honorarium wordt verhoogd met 6% kantoorkosten en met verschotten (kosten van derden). De bestede tijd wordt bijgehouden in eenheden van zes minuten. Het basisuurtarief wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd aan de hand van inflatiecijfers.

Incassodienst.

De Incassodienst van Lassche Advocaten werkt volgens het principe: No cure, no pay.

Lukt het niet uw geldvordering buitengerechtelijk te incasseren, dan betaalt u geen provisie. Van het bedrag dat wel geïncasseerd wordt ontvangt de Incassodienst 15% (exclusief BTW) aan provisie. Uiteraard probeert de Incassodienst ook die provisie op uw debiteur te incasseren. Maar als dat niet lukt, komt deze provisie voor uw rekening. Ook bedragen die wij aan derden betalen, zoals bijvoorbeeld Gemeenteleges of Handelsregisterkosten om het adres van uw debiteur te achterhalen, berekenen wij aan u door. Dat geldt zowel als wij uw vordering incasseren als wanneer dat onverhoopt niet lukt.

Bedrijfsjuridische Dienst.

Voor een vast bedrag per jaar bent u verzekerd van deskundige adviezen van de advocaten van Lassche Advocaten op buitengerechtelijk gebied.

Het vaste bedrag dat wij hiervoor berekenen wordt in overleg met u vastgesteld, zodat deze vergoeding recht doet aan uw situatie en belangen.

Bel ons voor vrijblijvend advies:

053 4306 700