Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht  heeft betrekking op rechtspersonen en dan met name op commerciële bedrijven.

Het onderdeel vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten vennootschap (B.V.) en de naamloze vennootschap (N.V.). Het onderdeel rechtspersonenrecht is ruimer en gaat over alle rechtspersonen, dus ook de stichting, vereniging,  coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Maar ook de maatschap, de vennootschap onder firma (V.O.F.) en de commanditaire vennootschap (C.V.) vallen hieronder hoewel zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

Onze advocaten hebben grote ervaring met adviseren en procederen inzake ondernemingsgeschillen. U moet daarbij denken aan geschillen tussen aandeelhouders onderling, geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur van een vennootschap. Maar ook aan geschillen tussen vennoten in een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.

Andere geschillen op ondernemingsrecht gebied betreffen aandelenkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten,  vennootschapsovereenkomsten, de gedwongen uitkoop of uitstoot van een medeaandeelhouder, de ontbinding van een V.O.F., C.V. of maatschap en het ontslag en de aansprakelijkheid van een statutair directeur.

Meer weten?

Wij kunnen op deze pagina uiteraard alleen algemene informatie geven.

Onze gespecialiseerde advocaten geven u deskundig en op maat gesneden advies. Bel of mail ons voor een afspraak. Wij helpen u graag.

 

Bel ons voor vrijblijvend advies:

053 4306 700