Incasso

Wat is Incassodienst Lassche?

Incassodienst Lassche is onderdeel van advocatenkantoor Lassche. De incassodienst van Lassche Advocaten is gespecialiseerd in de buitengerechtelijke invordering van niet betwiste handelsvorderingen.

De incassodienst wordt geleid door een in incasso gespecialiseerde advocaat die lid is van de Vereniging van Incasso-Advocaten (de VIA). Alle leden van deze specialistenvereniging zijn speciaal opgeleid en onderworpen aan strenge gedragsregels gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. De VIA kent daarnaast aparte gedragsregels die specifiek van toepassing zijn op het innen en zekerstellen van geldvorderingen. Door zijn specialisatie kan de VIA incasso-advocaat snel en betrouwbaar voor u incasseren. Lidmaatschap van VIA is een waarborg voor kwaliteit. Meer informatie over VIA vindt u op www.via-incasso.nl

Hoe incasseert Incassodienst Lassche?

Na ontvangst van uw incasso-opdracht wordt deze ingevoerd in ons geautomatiseerde incassosysteem. De debiteur wordt vervolgens schriftelijk aangemaand en op verschillende momenten telefonisch benaderd.

Na betaling door de debiteur wordt het geïncasseerde onder aftrek van onze provisie aan u betaald.

Overigens worden derdengelden op een speciale derdenrekening gestort van de Stichting Beheer Derdengelden Lassche Advocaten. Zo heeft u volledige zekerheid dat er niets onoorbaars met uw geld gebeurt.

Zonodig onderzoeken wij in een vroeg stadium de verhaalsmogelijkheden van de debiteur. Dat gebeurt o.a. door onderzoek in het Kadaster, het Handelsregister en de Rechtbankregisters.

Indien mocht blijken dat betaling ineens niet mogelijk is, kan een betaling in termijnen overeen worden gekomen. Dergelijke betalingsafspraken worden in een geautomatiseerd systeem vastgelegd en de afspraken worden nauwkeurig in de gaten gehouden.

Wat kost Incassodienst Lassche?

De incassodienst werkt volgens het principe no cure no pay. Indien het ons niet lukt uw vordering buitengerechtelijk te incasseren dan ben u ons geen provisie verschuldigd. Over de geïncasseerde vorderingen ontvangen wij 15% provisie exclusief BTW. Onkosten om bijvoorbeeld het adres van de debiteur te achterhalen of te checken berekenen wij altijd door.

Wat als de incasso niet lukt?

Indien de buitengerechtelijke incasso niet is gelukt, kan de zaak meteen aan een van onze advocaten worden gegeven om de zaak aan de rechter voor te leggen. Dat gebeurt uiteraard na overleg met u over de kosten en na uw toestemming.

Nadat u ons opdracht heeft gegeven voor een juridische procedure gaan onze advocaten meteen aan de slag.

Door de combinatie van Incassodienst Lassche en Advocatenkantoor Lassche heeft u de beste kansen om uw vorderingen betaald te krijgen.

Wilt u meer weten over Incassodienst Lassche?

Wij kunnen op deze pagina uiteraard alleen algemene informatie geven.

Onze gespecialiseerde advocaten geven u deskundig en op maat gesneden (juridisch) advies. Bel of mail ons voor een afspraak. Wij helpen u graag.

Bel ons voor vrijblijvend advies:

053 4306 700