Lassche Advocaten in Enschede is een no-nonsense advocatenkantoor dat juridische diensten verleent aan het bedrijfsleven. De aanpak van iedere advocaat van Lassche Advocaten kenmerkt zich door deskundigheid, persoonlijke aandacht, creativiteit en snelle afhandeling.
Onze advocaten hebben ruime ervaring met onderhandelen en procederen in juridische zaken. Het behalen van een optimaal resultaat voor onze cliënten staat daarbij altijd voorop.

De advocaten van ons advocatenkantoor in Enschede houden zich bezig met de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Wie personeel heeft, heeft bijna dagelijks te maken met deze materie. Van het opstellen van een arbeidsovereenkomst tot het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, onze advocaten staan voor u klaar.
Natuurlijk hebben zij ook ruime ervaring in alles wat te maken heeft met afkoopsommen, transitievergoedingen, waarschuwingen en ontslagprocedures, ondernemingsraden, werknemers, werkgevers, cao’s enz.

Handelsrecht en Contractenrecht
Onder het handelsrecht wordt de rechtspositie van ondernemers en ondernemingen vastgelegd, alsmede de wijze van het handel drijven.
Aspecten die dagelijks naar voren komen bij het zaken doen, waar regelmatig contracten en overeenkomsten worden afgesloten. Een handelsconflict ligt daar dus voortdurend op de loer.
De advocaten van Lassche adviseren u uitgebreid en deskundig op het gebied van handelsrecht en contractenrecht.

Ondernemingsrecht
Het ondernemingsrecht heeft betrekking op rechtspersonen en dan met name op commerciële bedrijven. Onze advocaten hebben grote ervaring met adviseren en procederen inzake ondernemingsgeschillen.
Dit kunnen geschillen tussen aandeelhouders onderling of met bestuurders zijn, maar ook geschillen tussen vennoten in een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.

Aansprakelijkheidsrecht
Heeft u of uw onderneming schade geleden, of juist veroorzaakt?
Naast contractuele aansprakelijkheid, waarbij aansprakelijkheid uit het niet-nakomen van een overeenkomst tussen civiele partijen voortvloeit, kan er in het civiele aansprakelijkheidsrecht ook sprake zijn van wettelijke aansprakelijkheid.
Onze advocaten staan u daarbij terzijde zodat er een optimaal resultaat bij het bewerkstelligen van herstel of compensatie van geleden schade kan worden behaald.

Huurrecht
In het huurrecht zijn de wettelijke plichten voor huurders en verhuurders vastgelegd. De huur van woonruimte is een compleet andere materie dan de huur van bedrijfsruimte.
De deskundige bijstand van onze huurrecht advocaat kan voor u, als huurder, verhuurder, aannemer of woningbouwvereniging wel eens onontbeerlijk zijn.

Incasso
Als onderdeel van advocatenkantoor Lassche is Incassodienst Lassche gespecialiseerd in de buitengerechtelijke invordering van niet betwiste handelsvorderingen.
Om alles in goede banen te leiden wordt de incassodienst geleid door een in incasso gespecialiseerde advocaat. Als lid van de Vereniging van Incasso-Advocaten is deze speciaal opgeleid en onderworpen aan strenge gedragsregels, opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Onroerend Goed- en Bouwrecht
Bij de aankoop en verkoop van onroerend goed, appartementsrecht, aannemingsovereenkomsten, meerwerk en minderwerk, projectontwikkeling en ruimtelijke ordening kunnen vele geschillen ontstaan.
Daarbij, maar ook in het geval van garantie, verborgen gebreken en verzekeringen, burenrecht, erfpacht, mandeligheid en erfdienstbaarheid, staan onze advocaten voor u klaar. Zij beschikken over ruime ervaring in dit rechtsgebied zodat zij voor u een optimaal resultaat kunnen behalen.

Bel ons voor vrijblijvend advies:

053 4306 700